LOGISTICKÉ PRÁCE

Zavedieme pre Vás systém triedenia pre Vašu výrobu alebo pre expedíciu.
Zabezpečujeme triedenie vo vlastných priestoroch alebo priamo u zákazníka.
Navrhneme optimálne pracovné inštrukcie pre daný defekt s ohľadom na vaše prevádzkové podmienky. Zaistíme dôkladné zaškolenie personálu a zavedieme systém kontroly dodržaním pracovných inštrukcií a BOZP, PO.

M.T.O. LOGISTICS s.r.o.

Profesionální partner v oblasti kontroly kvality