• Ponúkame personálny leasing resp. dočasné prideľovanie zamestnancov na ľubovoľnú pozíciu a obdobie u klienta na základe pracovnej zmluvy alebo formou dohody o pracovnej činnosti
 • Vieme rýchlo a efektívne reagovať v situácii neočakávaného výpadku zamestnancov z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti alebo pri navýšení výroby
 • Postaráme sa o kompletný náborový proces
 • Vypracujeme celkovú kalkuláciu
 • Kladieme dôraz na spätnú väzbu, komunikáciu s klientom ako aj pridelenými zamestnancami
 • Pracovnú silu využívate len vtedy, kedy ju naozaj potrebujete
R

Výhody spolupráce:

 • Uchádzačov evidujeme v našej databáze a v prípade potreby ich vieme okamžite osloviť
 • Výber najvhodnejších kandidátov presne podľa požiadaviek klienta
 • Rýchle obsadenie požadovanej pozície kandidátom
 • Kompletná starostlivosť o zamestnancov (mzdová agenda a personálna administratíva, školenia, ubytovanie)
 • Poistenie spoločnosti za škody spôsobené naším zamestnancom
 • V prípade spokojnosti – možnosť prechodu zamestnanca do kmeňového stavu
 • V našej réžii je aj riadne ukončenie pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce.
R

Pôsobíme v týchto odvetviach:

 • Automobilový priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Zdravotníctvo
 • Potravinársky priemysel
 • Farmaceutický priemysel
R

Ponúkame:

 • Analýzu aktuálneho stavu
 • Lokálny nábor v mieste pôsobenia klienta s prípadným rozšírením na rozsah celej SR.
 • V prípade potreby vieme sprostredkovať nábor aj z iných krajín
 • Kompletná starostlivosť o zamestnancov zabezpečená našim koordinátorom

NÁBOROVÝ PROCES

Zabezpečíme prvotný výber vhodných kandidátov na základe požiadaviek klienta z našej internej databázy

l
 • Behaviorálne interview
 • Osobnostné testy
 • Testy schopností
 • Odborné testy
 • Testy manuálnych zručností
 • Telefonický rozhovor, počas ktorého personalista kontaktuje potenciálnych kandidátov a v krátkom rozhovore posúdi ich spôsobilosť. Vybraní kandidáti sú následne pozvaní na osobný pohovor.
 • Zisťovanie pracovných skúseností, zručností a návykov
 • Vypracovanie písomného reportu
 • Záujemca o prácu dostane od nás písomné informácie o ponúkanej pozícii
 • Predostrenie podmienok spolupráce

Máte záujem o personálny leasing alebo se chcete na niečo opýtať?

3 + 4 =

M.T.O. LOGISTICS s.r.o.

Profesionálny partner v oblasti personálneho leasingu a logistiky