REWORKOVÉ PRÁCE

Pre našich zákazníkov vykonávame drobné opravy a úpravy jednotlivých dielov. Medzi tieto činnosti patrí napríklad odhrotovanie, odihlovanie, orezávanie , brúsenie a iné. Ďalej v našich strediskách, alebo priamo v priestoroch zákazníka vykonávame montážne a kompletačné práce súčiastok, ručné čistenie, odmasťovanie a odrezávanie dielov.

Dlhoročným pôsobením v obore kontroly kvality a meraní sme nadobudli praxou mnoho skúseností, a preto sme sa začali špecializovať na odborné činnosti v oblastiach:

Merania na súradnicových meracích strojoch u zákazníkov (vrátane programovania a vyhodnocovania dát), vykonávanie deštruktívnych skúšok (sekáčové skúšky, výbrusy, trhacie skúšky), merania bodových zvarov UTZ, zaistenie dielenskej technickej kontroly, sledovanie výrobných procesov a vykonávanie výrobkových auditov.

Všetky uvedené kontrolné činnosti vykonávané vlastnými meradlami a vybavením.

M.T.O. LOGISTICS s.r.o.

Profesionální partner v oblasti kontroly kvality