KONTROLNÉ ČINNOSTI

Triediace práce sú vykonávané vyškoleným personálom s dlhodobou praxou. Na priebeh prác dohliada vedúci pracovník, ktorý operatívne spolupracuje so zákazníkom.

Pre našich zákazníkov poskytujeme štandardné kontroly výrobkov podľa zadania zákazníka a požiadaviek výroby. Kontrolujeme diely pomocou klasických i špeciálnych meradiel, vytvárame pracovné postupy a značenie. Vizuálne kontroly a triedenie dielov nevyhovujúcich požiadavkám na kvalitu aj s použitím optických zariadení, ako sú lupiny, stereomikroskopy, kontroly CSL1, CSL2 a GP12. Skúšky a testovanie funkčnosti pohyblivých mechanizmov, skúšky tesnosti, kontrola deformácie hmatom, kontrola funkčnosti, meranie elektrických veličín, meranie dĺžok, hrúbok, špár a lícovanie, odchýlok uhlov, sily tlakom / ťahom, odporom.

Vykonávame drobné opravy a dokončovacie práce na kontrolovaných dieloch podľa zadania zákazníka tak, aby sa po vykonaní opravy mohli danej súčiastky vrátiť do obehu. Samozrejmosťou je informovanie zákazníka o priebehu zákazky detailnými reporty. Sme pripravení na zmeny reagovať ihneď.

M.T.O. LOGISTICS s.r.o.

Profesionální partner v oblasti kontroly kvality