Vẫn yêu cầu về kích cỡ phế liệu nhựa nhập khẩu

Vẫn yêu cầu về kích cỡ phế liệu nhựa nhập khẩu

(HQ Online)- Yêu cầu về áp dụng kích cỡ phế liệu nhựa NK vẫn thực hiện như quy định hiện nay, bởi theo Tổng cục Môi trường, quy định trên nhằm hạn chế rủi ro, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lợi dụng nhập chất thải vào Việt Nam.

anh2dt
Mới đây, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét bỏ yêu cầu về kích cỡ mẫu phế liệu nhựa trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Theo Tổng cục Hải quan, việc quy định quá chi tiết kích cỡ mẫu phế liệu nhựa dẫn đến vướng mắc, khó khăn cho cả DN NK và cơ quan Hải quan khi kiểm tra thực tế.

Tuy nhiên, Tổng cục Môi trường cho rằng, việc quy định về kích cỡ phế liệu nhựa nhằm yêu cầu DN có trách nhiệm xử lý để loại bỏ trước các tạp chất, chất thải còn bám dính trong lô hàng, hạn chế rủi ro, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lợi dụng nhập chất thải vào Việt Nam.

Tổng cục Môi trường cũng cho biết thêm sẽ nghiên cứu, xem xét kiến nghị và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương tiếp tục thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về quản lý NK phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved