Tạm dừng làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Tạm dừng làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Đó là một trong những nội dung được quy định tại
Thông tư số13/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành mới đây quy định
quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. Read more

Giới thiệu

EMU Group được hình thành bởi một nhóm các Công ty đó là:

  1. Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Doanh nghiệp ( Tên giao dịch là :EDC).
  2. Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Mê Linh ( Tên giao dịch là :MTO).
  3. Công ty Xây dựng và Hạ tầng Đô thị ( Tên giao dịch là :UIC).
  4. Công ty Phát triển Thương mại và Công nghệ ( Tên giao dịch là :TS.O).

Read more

1111213
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved