Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

Xem thông tin văn bản mới.

Ngày 25/3/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/4/2015.

Tải về tại đây​.

Theo Hải quan Việt Nam

Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved