Sản phẩm làm từ titan có thuế NK 0%

(HQ Online)- Trước đề nghị của Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam về hướng dẫn phân loại mặt hàng đĩa titan và muôi titan, Tổng cục Hải quan cho biết, titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn thuộc nhóm HS 81.08, đều có thuế NK ưu đãi 0%.

Theo Tổng cục Hải quan, quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ, việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ của Công ty không mô tả cụ thể các thông tin về thành phần, tính chất, cấu tạo của sản phẩm nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời mã số cụ thể.

Tuy nhiên, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14-11-2011 của Bộ Tài chính, sản phẩm làm từ titan (trừ titan chưa gia công, bột titan, phế liệu và mảnh vụn titan) được phân loại vào mã số 8108.90.00. Thuế suất thuế NK ưu đãi là 0%.

Vì vậy, Công ty đối chiếu sản phẩm mặt hàng thực tế nhập khẩu với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã số chính xác.

Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved