ông văn số 2089/TXNK-CST ngày 11/11/2015 về xử lý thuế hàng SXXK tiêu thụ nội địa

ông văn số 2089/TXNK-CST ngày 11/11/2015 về xử lý thuế hàng SXXK tiêu thụ nội địa

ông văn số 2089/TXNK-CST ngày 11/11/2015 về xử lý thuế hàng SXXK tiêu thụ nội địa

Số hiệu: 2089/TXNK-CST
Trích yếu nội dung: Công văn số 2089/TXNK-CST ngày 11/11/2015 về xử lý thuế hàng SXXK tiêu thụ nội địa
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 11/11/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV20892015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved