Một số điểm mới về chế độ doanh nghiệp ưu tiên tại Thông tư 72/2015/TT-BTC

Một số điểm mới về chế độ doanh nghiệp ưu tiên tại Thông tư 72/2015/TT-BTC

Một số điểm mới về chế độ doanh nghiệp ưu tiên tại Thông tư 72/2015/TT-BTC

Ngày 12/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Thông tư này thay thế Thông tư 86/2013/TT-BTC và Thông tư 133/2013/TT-BTC và có một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung.

Về chế độ ưu tiên

Nếu trước kia, khoản 1 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định tất cả các doanh nghiệp ưu tiên (DNUT) được miễn kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng) thì tại Thông tư 72/2015/TT-BTC, DNUTvẫn bị kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật. Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chế xuất không quá 0,5% trên tổng số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp (khoản 2 Điều 5).

Đối với trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, cơ quan hải quan tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục cho các DNUT như: Chấp nhận khai báo của doanh nghiệp để thông quan, doanh nghiệp được đưa hàng hóa nhập khẩu về kho của doanh nghiệp để bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành (Điều 8).

Về thủ tục thẩm định DNUT

Doanh nghiệp không nộp hồ sơ về Tổng cục Hải quan như quy định tại Điều 11 Thông tư 86 mà trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị công nhận DNUT tại Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (khoản 1 Điều 18).

Điều 19 cũng quy định giao cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (Điều 19) kiểm tra điều kiện công nhận DNUT (bao gồm cả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp) thay vì chuyển về Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) như trước kia.

Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận DN ưu tiên đối với dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản…

Những điểm mới theo hướng tạo thuận lợi như trên được ngành Hải quan kỳ vọng sẽ giúp có thêm nhiều doanh nghiệp XNK đủ điều kiện để được xem xét, công nhận DNUT trong lĩnh vực hải quan thời gian tới. Hiện nay, cả nước đang có 35 doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Theo Cục hải quan

Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved