Không coi vỏ sò, vỏ ốc NK là phế liệu

Không coi vỏ sò, vỏ ốc NK là phế liệu

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương khi làm thủ tục NK phế liệu, trong đó hướng dẫn, mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc NK phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ không phải thực hiện các quy định liên quan hoạt động quản lý phế liệu NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Ảnh minh họa. Ảnh internet.

Được biết, liên quan đến việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu NK, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu trong Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Chính vì vậy, theo Tổng cục Hải quan trong khi chờ các văn bản hướng dẫn thực hiện, đối với những phế liệu NK cấp thiết của DN phục vụ sản xuất nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, các đơn vị địa phương hướng dẫn DN liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có cơ chế tạm thời cho phép từng trường hợp cụ thể được phép NK phế liệu trong Danh mục được phép NK khi đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

Đối với phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan từ ngày 15-6-2015 thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Cụ thể, việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, DN chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, DN chế xuất theo quy định tại Nghị định này; không áp dụng quy định tại Chương VIII Nghị định này đối với phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất và DN chế xuất.

Riêng đối với mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ không phải được thu hồi từ quá trình sản xuất hàng hóa và tiêu dùng, mặt hàng này không được coi là phế liệu mà là nguyên liệu phục vụ sản xuất và không phải thực hiện các quy định liên quan hoạt động quản lý phế liệu NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved