Hàng hóa có trị giá tối thiểu sẽ được miễn thuế

Hàng hóa có trị giá tối thiểu sẽ được miễn thuế

(HQ Online)- Hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp tối thiểu, hàng mẫu không có giá trị thương mại… sẽ là một trong những đối tượng được miễn thuế quy định tại Khoản 5 và Khoản 20 dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi).

IMG_0092

Theo phân tích của ban soạn thảo, Luật thuế XK, thuế NK hiện hành chưa quy định về việc miễn thuế XK, NK đối với các trường hợp hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu. Riêng đối với hàng mẫu, Điều 17 quy định thuộc đối tượng xét miễn thuế nhưng quy định chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau và lợi dụng gian lận thương mại.

Đồng thời, Luật hiện hành cũng chưa quy định miễn thuế đối với ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp và hàng mẫu theo đơn hàng hoặc để phục vụ sản xuất hoặc ảnh, phim, mô hình hoặc bất kỳ hàng hóa tương tự nào khác thay thế cho hàng mẫu đó, ấn phẩm quảng cáo, gây khó khăn vướng mắc trong thực hiện. Đặc biệt, về bản chất, hàng mẫu nhập khẩu có số lượng hạn chế, không có giá trị thương mại như giầy 1 chiếc, bị cắt mõm, cắt gót, áo thiếu tay hoặc bị đục lỗ, để làm mẫu.

Được biết, theo chuẩn mực 4.13 và chuẩn mực 4.24 Chương 4 của Công ước Kyoto sửa đổi (chuẩn mực này quy định: Để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại quốc tế, luật pháp các quốc gia nên quy định không thu thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu).

Ngoài ra, theo cam kết trong TPP, Việt Nam sẽ thực hiện không thu thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu; miễn thuế cho hàng hóa là hàng mẫu theo đơn hàng hoặc để phục vụ sản xuất, ảnh, phim, mô hình hoặc bất kỳ hàng hóa tương tự nào thay thế cho hàng mẫu đó, ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp.

Do đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, phù hợp với các cam kết quốc tế, dự thảo Luật đã bổ sung quy định các trường hợp trên vào đối tượng miễn thuế. Cụ thể: Hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Và hàng mẫu, ảnh, phim, mô hình hoặc hàng hóa thay thế cho hàng mẫu nhập khẩu để thực hiện đơn hàng hoặc để phục vụ sản xuất, ấn phẩm quảng cáo không được sử dụng cho mục đích thương mại.

Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved