• Lập tờ khai hàng hoá

  • Tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá
  • Phục vụ kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu
  • C/O form A, B, D…
  • Đăng ký định mức
  • Đăng ký Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng
  • Thanh khoản hàng hoá xuất nhập khẩu
  • Đăng ký danh mục nhập tạo tài sản cố định
  • Thủ tục hoàn thuế…
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved