Công văn số 9895/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2015 về xử lý thuế hàng SXXK

Công văn số 9895/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2015 về xử lý thuế hàng SXXK

Công văn số 9895/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2015 về xử lý thuế hàng SXXK

Số hiệu: 9835/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 9835/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2015 về Thuế GTGT đối với hàng TX-TN
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/10/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV98352015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved