Công văn số 6154/TCHQ-TXNK ngày 6/7/2015 về xử lý nợ thuế

Công văn số 6154/TCHQ-TXNK ngày 6/7/2015 về xử lý nợ thuế

Công văn số 6154/TCHQ-TXNK ngày 6/7/2015 về xử lý nợ thuế

Số hiệu: 6154/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 6154/TCHQ-TXNK ngày 6/7/2015 về xử lý nợ thuế
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 06/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV61542015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved