Công văn số 3030/TCHQ-TXNK ngày 6/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý đối với hàng hóa đã tiêu hủy

Công văn số 3030/TCHQ-TXNK ngày 6/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý đối với hàng hóa đã tiêu hủy

Xem thông tin văn bản mới phía dưới

Số hiệu: 3030/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 3030/TCHQ-TXNK ngày 6/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý đối với hàng hóa đã tiêu hủy
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/04/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV30302015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved