Công văn số 10923/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2015 Phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6

Công văn số 10923/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2015 Phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6

Công văn số 10923/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2015 Phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6

Số hiệu: 10923/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 10923/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2015 Phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 18/11/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV109232015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved