Công văn số 10557/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2015 về xác định NL, VT dư thừa NK để gia công

Công văn số 10557/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2015 về xác định NL, VT dư thừa NK để gia công

Công văn số 10557/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2015 về xác định NL, VT dư thừa NK để gia công

Số hiệu: 10557/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung: Công văn số 10557/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2015 về xác định NL, VT dư thừa NK để gia công
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/11/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV105572015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved