Công văn 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về vướng mắc C/O

Công văn 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về vướng mắc C/O

Công văn 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về vướng mắc C/O

Số hiệu: 6307/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung: Công văn 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về vướng mắc C/O
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV63072015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved