Công văn 6249/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2015 về Lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy

Công văn 6249/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2015 về Lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy

Công văn 6249/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2015 về Lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy

Số hiệu: 6249/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn 6249/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2015 về Lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 09/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV62492015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved