Công văn 5743/TCHQ-CNTT về áp dụng in và phát hành giấy phép đối với hàng hóa NK thuộc phân hệ Bộ Y tế trước khi thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia có hiệu lực

Công văn 5743/TCHQ-CNTT về áp dụng in và phát hành giấy phép đối với hàng hóa NK thuộc phân hệ Bộ Y tế trước khi thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia có hiệu lực

Công văn 5743/TCHQ-CNTT

Số hiệu: 5743/TCHQ-CNTT
Trích yếu nội dung: Công văn 5743/TCHQ-CNTT về áp dụng in và phát hành giấy phép đối với hàng hóa NK thuộc phân hệ Bộ Y tế trước khi thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia có hiệu lực
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/06/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV57432015TCHQ.tif
Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved