Cách sử dụng tờ khai giấy hàng gửi chuyển phát nhanh

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn việc khai hải quan và sử dụng tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

noi20bai

Công chức Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài kiểm tra hàng bưu chính qua máy soi. Ảnh: N.Linh

Theo đó, trường hợp chủ hàng là doanh nghiệp tự khai hải quan hoặc thông quan Đại lý làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức điện tử, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, thủ tục hải quan thực hiện quy định tại Thông tư 100/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc sử dụng tờ khai hải quan giấy, công văn của Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với trường hợp quy định được khai trên tờ khai hải quan giấy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cần điều chỉnh thiết kế phần mềm phù hợp với Mẫu tờ khai hải quan giấy quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC để khai hải quan.

Chính thức áp dụng khai trên mẫu tờ khai hải quan giấy khi Thông tư thay thế Thông tư 100/2010/TT-BTC và Thông tư 36/2011/TT-BTC được ban hành (dự kiến trong tháng 9-2015).

Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved